Beograd, 01.08.2016. god.

Potpisan je Sporazum o saradnji između Udruženja zdravstvenih profesionalaca Srbije iz Beograda i Visoke medicinske škole strukovnih studija iz Ćuprije. Sporazum je u ime Udruženja potpisala je predsednica master Ivanka Adžić, a u ime Visoke škole direktor prof. Dragoslav Ilić. ( kopija Sporazuma u prilogu)