Ćuprija 07.06.2016. god.

Predsednica Udruženja zdravstvenih profesionalaca Srbije (UZPS), master Ivanka Adžić je dana 07.06.2016.godine održala sastanak sa direktorom Visoke medicinske škole strukovnih studija u Ćupriji, prof. Dragoslavom Ilićem. Sastanku je prisustvovala prof. Biljana Dimitrijević (član Naučnog odbora UZPS), a predsednica master Ivanka Adžić je predstavila programske ciljeve i plan rada Udruženja zdravstvenih profesionalaca Srbije (UZPS). Dogovoreno je da u budućem periodu pripremimo Sporazum o saradnji kojim će biti unapređena saradnja ove dve veoma značajne institucije u interesu unapređenja sestrinske profesije.